Artikelen door Simone Leereveld

Je suis Charlie

2014 gaat de geschiedenis in als een jaar vol brandhaarden. Macaber, verdrietig, en onbegrijpelijk trapt 2015 vervolgens af met het geweld in Parijs dat een ieder in de wereld raakt. Het hield me wakker vannacht. Met ons motto “Great teachers have the power to change the world” spookte de vraag door mijn hoofd: Moeten we het […]

Een jaar vol Gouden Momenten… Dank aan allen

2014 reflecteren we langs de lat van uitspraken die ons (trainers Talentenportfolio) raakten. We namen deze mee in onze trainingen en gesprekken. Deelden ze als eye-openers met velen die ook dit jaar weer met ons gingen voor betekenisvol onderwijs voor alle kinderen. Wat heb ik dit jaar van kinderen geleerd? Leerkrachten, ouders, pedagogisch medewerkers, iedereen […]

Kracht van de rekenkunst: Exploreren

Rekenen = Beleven. Met kinderen uit de bovenbouw ging ik een sportief rekenavontuur aan. Een verslag uit de praktijk. Voor veel kinderen bleven bepaalde redactiesommen ingewikkeld ondanks gevarieerd aanbod en veelvuldige oefening. Verhoudingen, percentages & gemiddelden, plus de verwerking in verschillende staaf en cirkeldiagrammen, leidden tot gezucht en gesteun. Ik koos de oplossing in “BELEVING” en nam […]

Get out & be proud! Nettenbouwers

“Een dag meelopen met een kinderarts, de bezorger van AH@home, de locatiemanager van Starbucks… Dat is belangrijk voor mijn onderwijs, want…”  Bovenstaande leg ik regelmatig voor aan onderwijsteams. Deze stelling valt niet uit de lucht, maar ontstond in de periode dat ik naast leerkracht ook werkzaam was in de journalistiek. Of ik nu schreef (vooraf niet […]