"Great teachers have the power
to change the world."

Talentenportfolio maakt de talenten van onderwijsteams zichtbaar.

De maatschappij vraagt om unieke en bekwame mensen

Hoe realiseren we​ ​onderwijs dat inspireert, uitdaagt & alle betrokkenen naar een hoger niveau tilt?

Ruimte voor talentontwikkeling stelt elk kind in staat die persoonlijke drijfveren, kennis & competenties te ontplooien die van belang zijn voor persoonlijke successen en levensplezier. Het geeft alle kinderen de mogelijkheid op persoonlijke wijze van betekenis te zijn voor zichzelf en de ander.
Talentenportfolio ziet dit dan ook als voorname taak van het onderwijs. Elke leerkracht beschikt over unieke, talentrijke bagage. Deze bagage te delen met collega’s is de kunst van en de kans voor betekenisvol onderwijs.

De impact van jouw talent: elk kind het beste van de klas.

Talent vinden

Kinderen en leerkrachten zijn trots op hun talenten. Daar vanuit kunnen en willen ze verder. Het is mogelijk vanuit persoonlijke drijfveren dát onderwijs te maken dat iedereen op het puntje van de stoel zet. Elkaar daarin ruimte en vertrouwen geven vergroot onderling respect, motivatie en werkplezier. Eigenaarschap neemt toe.

Talent delen

Talent delen

De verschillen tussen leerkrachten leiden tot meer variatie in ’t onderwijsaanbod & een hogere -kwaliteit. Leerkrachten ontwikkelen meer oog voor de talenten van kinderen, wat hun inbreng & intrinsieke wil tot leren vergroot. In school ontstaan meer gouden onderwijsmomenten voor én met de leerlingen.

Talent ontwikkelen

Talent vinden

Teams in een lerende organisatie onderzoeken nieuwe mogelijkheden en onderwijsontwikkelingen. Zij staan open voor inspiratie en partners van buitenaf. De schoolomgeving zien zij als een portfolio aan talenten, van waaruit je samen bouwt aan educatie passend bij de 21-ste eeuw.

Relaties over Talentenportfolio

Veel dank voor de bijzondere inzet en het prachtige resultaat als interim-directie op de Da Costaschool Kanaleneiland. De nieuwe directeur neemt het stokje over. Er ligt een prachtige basis! #Kansengelijkheid #SamenmetOuders

In de afgelopen twee studiedagen grotere stappen gemaakt dan de afgelopen 5 jaar. Fijn dat we zo concreet doorpakken.

Inspiratie en waardevolle handreikingen voor de volgende stappen. Kiezen van het juiste pad kost energie van ons allen maar geeft eveneens nieuwe energie, ruimte en resultaat. We zitten echt in de goede flow op weg naar ons schoolmotto: “thuis voor elk talent”; dat we met de dag meer waarmaken. Samen aan de slag voor ons onderwijs nu en in de toekomst.