Studiedagen talentontwikkeling schoolteams

Aansturen veranderingsprocessen naar meer betekenisvol en actueel onderwijs.

Talentenportfolio werkt efficiënt en praktijkgericht. Na twee à drie studiedagen staat jouw team op de rit naar Talentrijk onderwijs. De trajecten zijn intensief voor de deelnemers, ook door de gerichte opdrachten voor de praktijk waarmee de studiedagen met elkaar verbonden zijn. Uiteraard met voldoende momenten van feedback en reflectie.

Natuurlijk zijn er trajecten die om een langere of juist eendaagse training vragen.
Kenmerkend voor elk traject is dat de deelnemers vanuit nieuwe inspiratie & kennis de mouwen opstropen voor (nog meer) verrijkend onderwijs. Lees hier meer over onze aanpak.

Ruimte voor talent leidt tot meer:

Autonomie Vertrouwen Dialoog Verantwoordelijkheid Plezier Beweging Draagvlak Kwaliteit Competenties Perspectieven Verbinding Energie

Traject coaching

Voor de totale teamontwikkeling kan directe, gerichte ondersteuning van een werkgroep op de werkvloer efficiënt zijn.

Zo’n werkgroep bestaat uit directie, management, ondersteuners, leerkrachten of een combinatie. Het komt regelmatig voor dat een werkgroep thema’s aanreikt die met het hele team opgepakt worden.

Leiderschap met Impact

Dit aanbod is gericht op Duurzame Leiderschapsontwikkeling binnen jouw school en bestuur

Onze methodiek Duurzame Leiderschapsontwikkeling richt zich op het integraal schoolleiderschap, met ruimte en respect voor ieders persoonlijke kleur. Voor (duo)directeuren, gedeeld leiderschap en schoolbesturen. Meer informatie lees je hier

Workshops  Dialoogsessies

Onderwijs van de Toekomst, Talentontwikkeling, Kansengelijkheid, Ouder- en buurtbetrokkenheid

Voor en met teams van scholen en IKC’s, ouders en besturen.

NB: Actueel thema: “Ons onderwijs in tijden van Corona”.

Thanks Simone, was superfijn om met je te werken. In twee bijeenkomsten zo ontzettend veel bereikt, wauw!

Fantastisch hoe de teamdag aan het strand is georganiseerd en geleid. Met bezieling, inhoud en de flow van onze energie. Er zijn mooie initiatieven en een prachtige visie op 21st century skills ontstaan.

Eye-openers en handvatten. Besef me dat ik elke dag weer een voorbeeldfunctie mag hebben.

Fijn om samen met collega’s een visie te ontwikkelen op leiderschap. Intervisie houdt ons scherp.

Inspirerend en interactief betoog over de snel veranderende wereld en de rol van het onderwijs. Wat is er nodig om samen, onderwijsteams en ouders, hierin voldoende mee te bewegen? Met elkaar onderwijs te realiseren waar kinderen betrokken en uitgedaagd blijven. Met elkaar hebben wij gediscussieerd wat dit betekent voor Fectio en wat er nodig is om het onderwijs up-to-date te houden. Komend jaar zal dit meegenomen worden in ons meerjarig strategisch beleidsplan.

Talentrijke teamontwikkeling: een voorbeeld

Bettine Bakker, directeur Kindcentrum de Hoven, vroeg Simone Leereveld een artikel te schrijven over het traject Talentrijke Teamontwikkeling dat Talentenportfolio samen met de teamleden van Onderwijs en Opvang aanging.

Samen met Talentenportfolio zijn met twee studiedagen en sessies met het Managementteam stappen gezet naar verbinding met elkaar, verrijking van de omgeving en verdieping van de kennis van medewerkers.

> Lees meer