Studiedagen talentontwikkeling schoolteams

Aansturen veranderingsprocessen naar meer betekenisvol en actueel onderwijs.

Talentenportfolio werkt efficiënt en praktijkgericht. Na twee à drie studiedagen staat jouw team op de rit naar Talentrijk onderwijs. De trajecten zijn intensief voor de deelnemers, ook door de gerichte opdrachten voor de praktijk waarmee de studiedagen met elkaar verbonden zijn. Uiteraard met voldoende momenten van feedback en reflectie.

Natuurlijk zijn er trajecten die om een langere of juist eendaagse training vragen.
Kenmerkend voor elk traject is dat de deelnemers vanuit nieuwe inspiratie & kennis de mouwen opstropen voor (nog meer) verrijkend onderwijs. Lees hier meer over onze aanpak.

Ruimte voor talent leidt tot meer:

Autonomie Vertrouwen Dialoog Verantwoordelijkheid Plezier Beweging Draagvlak Kwaliteit Competenties Perspectieven Verbinding Energie

Traject coaching

Voor de totale teamontwikkeling kan directe, gerichte ondersteuning van een werkgroep op de werkvloer efficiënt zijn.

Zo’n werkgroep bestaat uit directie, management, ondersteuners, leerkrachten of een combinatie. Het komt regelmatig voor dat een werkgroep thema’s aanreikt die met het hele team opgepakt worden.

Individuele coaching

Werken aan jouw persoonlijke competenties is werken in het belang van jouw leerlingen.

Talentenportfolio biedt een methodiek waarmee je het beste uit jezelf haalt en je jouw werkplezier verhoogt. Deze methodiek gaat verder dan observeren en adviseren. Samen doelgericht aan de slag.

Workshops  Dialoogsessies

Interactief. Onderwerpen als: “Onderwijs van de Toekomst”, “Talentontwikkeling kinderen” & “Sociale Media”.

Voor en met teams van scholen en IKC’s, ouders en besturen.

Thanks Simone, was superfijn om met je te werken. In twee bijeenkomsten zo ontzettend veel bereikt, wauw!

Bettine BakkerDirecteurKindcentrum de Hoven

Interactieve bijeenkomst over kansen en toepassing Sociale Media in het onderwijs. Inspirerend, veel stof tot nadenken en vertaalslagen zien.

DirectieDe IJselhof

Samen met mijn coach actief voor en met mijn groep. Eye-openers! Mijn zelfvertrouwen is terug.

Marjoleinleerkracht combinatieklas

Schoolvernieuwingen gingen te hard voor mij. Blij met wat ondersteuning. Concreet en down-to-earth. Ik stap weer energiek op de fiets naar school.

Keesleerkracht bovenbouw

Inspirerend betoog over de snel veranderende wereld & de rol van de leerkracht & ouders om hierin voldoende mee te bewegen en kinderen betrokken & uitgedaagd te houden. Met elkaar hebben wij gediscussieerd wat dit betekent voor Fectio en wat er nodig is om het onderwijs up-to-date te houden. Komend jaar zal dit meegenomen worden in ons meerjarig strategisch beleidsplan.

Rob BoermanBestuurder-DirecteurFectio

Talentrijke teamontwikkeling: een voorbeeld

Bettine Bakker, directeur Kindcentrum de Hoven, vroeg Simone Leereveld een artikel te schrijven over het traject Talentrijke Teamontwikkeling dat Talentenportfolio samen met de teamleden van Onderwijs en Opvang aanging.

Samen met Talentenportfolio zijn met twee studiedagen en sessies met het Managementteam stappen gezet naar verbinding met elkaar, verrijking van de omgeving en verdieping van de kennis van medewerkers.

> Lees meer