“Iedereen die de school binnenwandelt, moet zien en voelen waar jouw team voor staat”

Daar werken wij naartoe. Elke school heeft specifieke wensen. De start is een uitgebreide intake met directie en/of managementteam. Daaruit ontstaan helder gedefinieerde doelstellingen.

Talentenportfolio zoekt de antwoorden op speerpunten van scholen in én vanuit de al aanwezige talenten, kennis én kansen in schoolomgeving. De deelnemers de hoofdrol, de trainer regisseert. Onze activiteiten zorgen ervoor dat een ieder op gelijkwaardige wijze wordt gezien en gehoord.

Gedurende de studiedagen kijken de deelnemers over hun grenzen en ontdekken nieuwe perspectieven. Het is belangrijk gericht te blijven op prioriteiten en gestelde doelen voor de school. Momenten van reflectie en feedback zijn cruciaal.

De werkvormen zijn intensief en actief. De vondsten van de dag vertaalt elke deelnemer naar de praktijk. Dat geeft energie. “Met deze bagage kan ik morgen aan de slag”.

Aan de slag met het talent binnen uw (brede) school of Kindcentrum?

Waar gingen jouw collega’s mee aan de slag?

Betekenisvoller onderwijs Positieve Mindset/Cultuurverandering Nieuwe organisatievormen Visie & Missie Profileren & uitdragen Zelfreflectie, Feedback & Vertrouwen Inhoudelijke teambuilding Vergroten Autonomie, Draagvlak & Daadkracht Kindvisie & visie op leren MeerSchoolseProjecten Betrokkenheid & Vernieuwing Buurtonderzoek & Ouderbetrokkenheid Vaststellen speerpunten voor de toekomst Nieuwe werk- en organistatievormen Van POP naar leerkrachtportfolio Hervinden balans moeten & willen Sociale media in het onderwijs Eigenaarschap en Verantwoordelijkheid Communicatie Kracht van de verschillen Werken vanuit passie Duurzaam en Groen Samen naar een fusie Van “school” naar  kindcentrum Nieuwe samenwerkingskansen IKC Educatieve voorwaarden Talentenportfolio’s leerlingen 21st century skills/ onderwijs van de toekomst Meervoudige Intelligentie Kunst van Leren Rijke Leeromgeving Eigenaarschap leerlingen Denkkracht van Kinderen  Pedagogische Kracht