“Iedereen die de school binnenwandelt, moet zien en voelen waar jouw team voor staat”

Daar werken wij naartoe. Elke school heeft specifieke wensen. De start is een uitgebreide intake met directie en/of managementteam. Daaruit ontstaan helder gedefinieerde doelstellingen.

Talentenportfolio zoekt de antwoorden op speerpunten van scholen in én vanuit de al aanwezige talenten, kennis én kansen in schoolomgeving. De deelnemers de hoofdrol, de trainer regisseert. Onze activiteiten zorgen ervoor dat een ieder op gelijkwaardige wijze wordt gezien en gehoord.

Gedurende de studiedagen kijken de deelnemers over hun grenzen en ontdekken nieuwe perspectieven. Het is belangrijk gericht te blijven op prioriteiten en gestelde doelen voor de school. Momenten van reflectie en feedback zijn cruciaal.

De werkvormen zijn intensief en actief. De vondsten van de dag vertaalt elke deelnemer naar de praktijk. Dat geeft energie. “Met deze bagage kan ik morgen aan de slag”.

Aan de slag met het talent binnen uw (brede) school of Kindcentrum?

Waar gingen jouw collega’s mee aan de slag?

Kansrijk & Betekenisvol onderwijs Van een zwak of onvoldoende inspectiebeoordeling naar een goed met ambities voor excellent Nieuwe samenwerkingskansen IKC Positieve Mindset/Cultuurverandering Nieuwe organisatievormen Visie & Missie Profileren & uitdragen Zelfreflectie, Feedback & Vertrouwen Inhoudelijke teambuilding Vergroten Autonomie, Draagvlak & Daadkracht Kindvisie & visie op leren Alles=Taal & Kansengelijkheid Kracht van Multi-cultureel MeerSchoolseProjecten Betrokkenheid & Vernieuwing Buurtonderzoek & Ouderbetrokkenheid Vaststellen speerpunten voor de toekomst Nieuwe werk- en organistatievormen Werken aan wat werkt (kwaliteitsslag) Eigenaarschap en Verantwoordelijkheid Communicatie Kracht van de verschillen  Samen naar een fusie Van “school” naar  kindcentrum Pedagogische Kracht Educatieve voorwaarden Talentenportfolio’s leerlingen 21st century skills versus onderwijs van de toekomst Meervoudige Intelligentie Kunst van Leren Rijke Leeromgeving Eigenaarschap leerlingen Denkkracht van Kinderen