“De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te creëren”*

Een nieuwe kijk op interim-management : complementair & effectief

Een school waar een interim-manager aan de slag gaat, heeft vaak veel complexe vragen. Over de organisatie, professionele ontwikkeling, onderwijsconcepten en schoolcultuur. Het vraagt om vele competenties en specialisaties van een interim om een betekenisvolle en duurzame schoolontwikkeling te realiseren. Een allround jongleur die vele bordjes op een hoog niveau draaiende kan houden: wie kan dit? Hoe combineer je dit alles in één persoon? Reden voor Talentenportfolio om een effectiever concept voor interim aan te bieden.

1 + 1 = 3   Samen meer Impact

Talentenportfolio combineert de expertise van een ervaren (interim) directeur en ervaren verandermanager. Samen pakken wij de interim-taak in scholen op. Effectiever en duurzamer. Immers: Twee zien meer dan één.

Als critical friends houden wij elkaar scherp. Zijn we meer allround dan menig individueel manager. Dit zien we als substantieel toegevoegde waarde voor het onderwijs. Een school verdient dat. De kinderen verdienen dat.

Ons leiderschap is gericht op een transparante, lerende omgeving, waarin zowel de talentontwikkeling van kinderen als die van professionals ruimte krijgen. Een school waar gewerkt wordt vanuit een heldere onderwijsvisie, waar intervisie vanzelfsprekend is en overlegmomenten met name gericht zijn op de inhoud.

Duurzame ontwikkeling

Onze omgeving ziet ons als bouwers met een oplossingsgerichte creativiteit en dat klopt. We zetten de ander graag in zijn kracht en vertrekken altijd vanuit de al aanwezige kwaliteiten in school.

Vernieuwende concepten voor werkdrukverlaging en duurzame inzetbaarheid, maken dat het onderwijsplezier toeneemt. Rechtstreekse toegang tot het totale aanbod van Talentenportfolio maakt dat we expertise flexibel kunnen inzetten.
Dit bespaart kosten van externe bureaus.

Bij ons staat het woord “samen” centraal. Samen met alle stakeholders maken we de visie van de school zichtbaar. Aan het eind van de interim-periode kan het profiel van de nieuwe directeur goed beschreven worden. Op deze wijze verduurzamen wij, met het team en ouders, de ingezette ontwikkelingen.

Co-interim Talentenportfolio

 • Complementair dus effectiever
 • Werken vanuit een sterke onderwijsvisie
 • Op zoek naar verbinding met elkaar & met de gestelde doelen
 • Korte lijnen & positief samenwerken
 • “In-school-training” & begeleiding op de werkvloer
 • Knopen doorhakken, resultaatgericht & flexibel
 • Professionele & transparante cultuur
 • Verduurzamen expertise & talentontwikkeling
 • Passend Onderwijs: denken in kansen & mogelijkheden in aanbod & organisatie
 • Creatieve kijk op inzet financiële middelen binnen de schoolorganisatie
 • Ervaring binnen het Primair Onderwijs & het (V)SO (alle clusters)

Benieuwd naar onze innovatieve aanpak? We gaan graag in gesprek.
Alvast meer lezen over onze meerwaarde en specialisaties?
Download onze brochure Interim met Impact.

* Peter. F Drücker