Partnerproject “Interim met Impact”

met Conny Grotendorst van Interim CS

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te creëren”*

Een nieuwe kijk op interim-management : complementair & effectief

Een school waar een interim-manager aan de slag gaat, heeft vaak veel complexe vragen. Over de organisatie, professionele ontwikkeling, onderwijsconcepten en schoolcultuur. Het vraagt om vele competenties en specialisaties van een interim om een betekenisvolle en duurzame schoolontwikkeling te realiseren. Een allround jongleur die vele bordjes op een hoog niveau draaiende kan houden: wie kan dit? Hoe combineer je dit alles in één persoon? Reden voor Talentenportfolio om een effectiever concept voor interim aan te bieden.

1 + 1 = 3   Samen meer Impact

Talentenportfolio combineert de expertise van een ervaren (interim) directeur en ervaren verandermanager. Samen pakken wij de interim-taak in scholen op. Effectiever en duurzamer. Immers: Twee zien meer dan één.

Als critical friends houden wij elkaar scherp. Zijn we meer allround dan menig individueel manager. Dit zien we als substantieel toegevoegde waarde voor het onderwijs. Een school verdient dat. De kinderen verdienen dat.

Ons leiderschap is gericht op een transparante, lerende omgeving, waarin zowel de talentontwikkeling van kinderen als die van professionals ruimte krijgen. Een school waar gewerkt wordt vanuit een heldere onderwijsvisie, waar intervisie vanzelfsprekend is en overlegmomenten met name gericht zijn op de inhoud.

Duurzame ontwikkeling

Onze omgeving ziet ons als bouwers met een oplossingsgerichte creativiteit en dat klopt. We zetten de ander graag in zijn kracht en vertrekken altijd vanuit de al aanwezige kwaliteiten in school.

Vernieuwende concepten voor werkdrukverlaging en duurzame inzetbaarheid, maken dat het onderwijsplezier toeneemt. Rechtstreekse toegang tot het totale aanbod van Talentenportfolio maakt dat we expertise flexibel kunnen inzetten.
Dit bespaart kosten van externe bureaus.

Bij ons staat het woord “samen” centraal. Samen met alle stakeholders maken we de visie van de school zichtbaar. Aan het eind van de interim-periode kan het profiel van de nieuwe directeur goed beschreven worden. Op deze wijze verduurzamen wij, met het team en ouders, de ingezette ontwikkelingen.

Co-interim Talentenportfolio

 • Complementair dus effectiever
 • Werken vanuit een sterke onderwijsvisie
 • Op zoek naar verbinding met elkaar & met de gestelde doelen
 • Korte lijnen & positief samenwerken
 • “In-school-training” & begeleiding op de werkvloer
 • Knopen doorhakken, resultaatgericht & flexibel
 • Professionele & transparante cultuur
 • Verduurzamen expertise & talentontwikkeling
 • Passend Onderwijs: denken in kansen & mogelijkheden in aanbod & organisatie
 • Creatieve kijk op inzet financiële middelen binnen de schoolorganisatie
 • Ervaring binnen het Primair Onderwijs & het (V)SO (alle clusters)

Praktijkvoorbeelden

Da Costaschool Kanaleneiland (01-01-2019 – 01-01-2020) bestuur PCOU Willibrord, Utrecht

Vanuit de gedragen missie “kansengelijkheid” bouwen aan verbinding.

De opdracht van Stichting PCOU-Willibrord bestond uit het brengen van rust en het bouwen aan verbinding plus het implementeren van (meer) betekenisvol onderwijs en het ontwerpen van een nieuw en passender onderwijsprofiel*. Bij ons vertrek lag er een stevig fundament -organisatorisch en onderwijsinhoudelijk – waarmee de school (team, kinderen en ouders) verder koerst naar een IKC.

Op alle facetten van integraal leiderschap droegen we bij aan een positieve schoolontwikkeling. Waaronder het realiseren van een kinderraad, huiswerkbegeleiding, betekenisvolle leertijd uitbreiding en sterkere ouderparticipatie. Er kwam rust, focus en (leer)plezier.

*Vanuit het bestuur kwam de vraag te onderzoeken welk toekomstscenario passend was voor de school. De te maken keuze betrof een fusie met de collega-school dan wel een “Grow-scenario” (gericht op groei). Voor beide scenario’s ontwikkelden we een ambitieus concept, dat we presenteerden aan bestuurders. Het Grow-scenario werkten we uit in een concreet plan van aanpak in een tijdspad van 4-6 jaar. Hiervoor legden we vervolgens de basis waar vandaan onze opvolger met het team verder kan bouwen.

Kindcentrum Ontdekrijk (01-08-21 – 01-08-22) bestuur Blick op Onderwijs, Capelle aan den IJssel

Speerpunten: een voldoende inspectie oordeel, beredeneerd en betekenisvoller onderwijsaanbod, team(school)cultuur en het vertrouwen hervinden van alle stakeholders in/rondom school.

Primaire doel was het op orde brengen van de kwaliteit en het bereiken van een voldoende na een definitief inspectie oordeel. Een audit voorafgaand, langs de pijlers vanuit de inspectie, bepaalde mede de route. Vanuit een op de inhoud gerichte overlegstructuur (maatwerk) plus groepsconsultaties gericht op de Excellente Leerstructuur werd een zichtbaar beredeneerd- en betekenisvoller onderwijsaanbod gerealiseerd. Het resultaat: een waardevol en voldoende inspectierapport.

Na veel directiewisselingen en een beschadigde teamcultuur heerste er onveiligheid binnen het team. Vanuit inhoudelijke teambuilding is gewerkt aan een positieve teamcultuur en commitment. Door een transparante en open dialoog vanuit respect (‘we zijn gelijkwaardig maar niet gelijk”) kreeg de schoolcultuur een positieve wending. Mobiliteit (o.a.) binnen het bestuur was onontkoombaar, waardoor een formatievraagstuk ontstond. Ondanks het lerarentekort is er ingezet op ambitieus en gespecialiseerd personeel passend bij de nieuwe teamspirit; gebaseerd op de gedeelde gedachte: “Deze kinderen verdienen de beste kansen, dus de beste leerkrachten.”
KC Ontdekrijk staat weer positief op de kaart en een nieuw MT kan met het team, de kinderen en de ouders verder bouwen.

 Wat onze “tijdelijke” collega’s over ons zeggen…

Mirjam, leerkracht onderbouw

Een dikke duim voor alles wat jullie deden voor school, het team, maar ook zeker voor mij en mijn persoonlijke leerproces. Elk moment maakten jullie het verschil en gaven jullie vertrouwen. Samen, mooi in balans, met een groot hart voor onderwijs. Het inspirerende Strandjutters verhaal, vergeet ik nooit. (Ik ga jullie missen.)

Ilse, leerkracht unit 1/2

Na maanden van onrust en wisselende directies, brachten jullie rust, duidelijkheid en nieuwe onderwijsontwikkelingen. Bedankt dat jullie er waren als energiek, stimulerend (en gezellig!) interim-duo. Altijd denkend in mogelijkheden en ons uitdagend.

Fawzia Nasrullah, Lid College van Bestuur Stichting PCOU-Willibrord

Dank jullie wel Conny en Simone voor de bijzondere inzet en het prachtige resultaat als interim-duo-directie op de Da Costaschool Kanaleneiland. De nieuwe directeur neemt het stokje over. Er ligt een prachtige basis! #Kansengelijkheid #SamenmetOuders

Marjan, leerkracht unit 5/6

Het leek wel alsof jullie hier altijd hebben gewerkt. Inspirerend om te zien hoe jullie vol energie, met frisse ideeën kwamen en steeds de verbinding hebben gezocht. Ik heb het gevoel dat jullie, je hele hart hebben gegeven.

Alinde, leerkracht middenbouw

Een duo, dat laat zien dat ze ècht achter hun personeel staan. Daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor.

Stela, leerkracht unit 3/4

Jullie zijn een super-duo. Conny en Simone, twee “onderwijs-powervrouwen” die ik graag als voorbeeld zie. Altijd oog voor vooruitgang en ruimte voor gesprek.

Esmée Smit, Voorzitter College van Bestuur Blick op Onderwijs, vooraf aan ’n cruciaal inspectiebezoek

Goed om concreet te zien welke stappen door jullie met het team gemaakt zijn. Geeft ons vertrouwen en ik word er oprecht blij van omdat het een beredeneerd onderwijsaanbod uitstraalt waar onze kinderen recht op hebben.

Wendy, leerkracht bovenbouw

Dank voor de fijne samenwerking van het afgelopen jaar. Dank voor het vertrouwen in mij als leerkracht. Jullie hebben mij werkelijk doen groeien door de waardering en positieve feedback op mijn lesgeven en mij als persoon.

Esmée Smit, Voorzitter College van Bestuur Blick op Onderwijs

Kindcentrum Ontdekrijk, een school die (weer) BRUIST van de onderwijsactiviteit!

Meer weten over ons initiatief? Download hier onze brochure of neem contact met ons op, we vertellen graag meer.

* Peter. F Drücker