Talentrijke teamontwikkeling een voorbeeld

Bettine Bakker, directeur Kindcentrum de Hoven, vroeg Simone Leereveld een artikel te schrijven over het traject Talentrijke Teamontwikkeling dat zij samen met de teamleden van Onderwijs en Opvang aanging.

Bettine: “Een team samenbrengen, enthousiasmeren en gezamenlijk aan het werk zetten rondom hun passie dat was mijn wens. Daar vinden de medewerkers elkaar in hun gezamenlijke doel: voor kinderen een zo uitdagend mogelijke omgeving creëren waarin zij zich wíllen ontwikkelen. Samen met Simone Leereveld van Talentenportfolio zijn in een tweetal studiedagen & een aantal sessies met het Managementteam stappen gezet naar verbinding met elkaar, verrijking van de omgeving en verdieping van de kennis van medewerkers. Simone vertelt in grote lijnen hoe ze dit heeft gedaan

Studiedag 1

Waar kan ik je om 6 uur voor wakker maken? 

Met de vraag: “neem attributen mee die aantonen waar ik jou om 0.600 uur voor kan wakker maken?” trapte ik af om de antwoorden op de bovenstaande doelen vanuit het team zelf te bereiken. De o.a. meegebrachte contrabas, de make-upset en dat zelfgeschreven gedicht op de eerste studiedag leidden tot een veelzijdige verzameling waarover mensen bevlogen in gesprek raakten. Het bleek een feestje te delen waar je voor gaat vooral door het besef: “Wat vormen wij samen een palet aan kleuren”.

Via gerichte reflectie ontdekte de groep de educatieve waarde van al hun verschillende aan talenten en kennis. Zij pakten de kans dit intensiever te benutten voor het realiseren van een betekenisvoller leer- en leefomgeving voor alle kinderen binnen KC de Hoven.
Om ook ieders individuele rol daarin helder te maken ontwierp elke deelnemer aan de hand van vragen een persoonlijk profiel, dat leidde tot een plenaire expositie:

  • 60 creatieve profielen: van gedicht tot tekening; van mindmap tot checklist
  • 60 commitments waarop leesbaar was waarom een ieder elke ochtend KC de Hoven binnenloopt, daarvoor meebrengt en wil ontwikkelen.

Het vertrekpunt voor inhoudelijke dialoog in een lerende organisatie was gelegd. Tijd om dit in de praktijk vertalen.