“Great teachers DO have the power to change the world”.

Onderwijsteams die elke dag het verschil maken

Het recente inspectierapport is een wake-up call voor alle stakeholders. Zeker ook daar waar het gaat om kansenongelijkheid.
Echter, ik zie ook veel mooi en betekenisvol onderwijs. Bij de onderwijsteams met wie ik werk, ontmoet ik onderwijsprofessionals die elke dag weer het verschil willen en kunnen maken. Regelmatig bezoek ik relatiescholen waar teams gericht (en vaak met lef) focussen, specialiseren en anders organiseren waardoor ze kansen vergroten voor elk kind. Ook in situaties waar het beslist lastig is/was.
Laten we dus vooral samen & van elkaar blijven leren. Onze onderwijstalenten, vragen en successen transparant delen. Elkaar verder helpen in het mooiste vak van de wereld: Juf & Meester.

Juist nu deel ik dan ook een citaat uit ons vorige blog “Spring is in the air”:

Dank aan & respect voor alle onderwijscollega’s met wie wij werken. Door deze verrijkende ervaringen ontwikkelen wij ook. Blijven we samen met jullie op weg naar een betekenisvolle schoolomgeving, waarin elk kind op eigen wijze kan hoogvliegen. Great teachers DO have the power to change the world”.

Volkskrant artikel 12 april: Red het onderwijs, begin bij de leraren :

 “Het onderwijs zou gebaat zijn bij goede en trotse leerkrachten voor de klas”

Kid Presidents Pep Talk to Teachers and Students

2018 Simone Leereveld
Copyright Talentenportfolio