Beste collega’s,

Door de Corona-crisis varen we, als samenleving, een surrealistisch koers waarvoor we de zeilen regelmatig moeten bijstellen. Het komende schooljaar zullen onderwijsteams keuzes moeten maken: hoe bieden we in elke fase het beste onderwijs aan onze kinderen?

De huidige situatie vraagt om innovatief leiderschap. Als directie-duo zijn wij hierin complementair. Onze expertise ligt binnen crisismanagement, schoolontwikkeling, talentontwikkeling, kansengelijkheid, ouder- en buurtbetrokkenheid.

Elke dag weer is ons vertrekpunt het realiseren van een kansrijke leer- en leefomgeving voor  èlk kind. We staan voor een professionele en lerende cultuur en zijn een zichtbare directie, die werkt vanuit verbinding met alle betrokkenen.

Vanaf juli zijn wij weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht als interim-directie binnen het PO, S(B)O en V(S)O.

Met groot respect voor al onze collega’s, die zo flexibel en doelgericht onderwijs maken in de steeds wisselende actualiteit, gaan we de slotfase in van een bewogen onderwijsjaar.

Juist nu de samenleving continu verandert, vinden wij het cruciaal om de meerwaarde van recente ervaringen in het nieuwe schooljaar mee te nemen. Het samenspel van on- & offline onderwijs zal absoluut een plek krijgen in het onderwijsaanbod.

Meer informatie en testimonials over onze werkwijze zijn te vinden op onze websitepagina Interim met Impact.

Kennismaken? Bel ons voor een on- of offline-afspraak. Of stuur een e-mail.

Hartelijke groet,

Simone Leereveld en Conny Grotendorst

Duoproject: “Interim met Impact”      

Talentenportfolio             

06 43 20 56 56

“De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar te creëren”

Tekst Simone Leereveld

Copyright Talentenportfolio

TALEN

TEN

PORT

FOLIO