JUF, IK HEB JE NODIG. KOM JE ALSJEBLIEFT ONLINE?

“Meester, vertel je mij een verhaal?” Online interactie met de leerkracht is cruciaal voor kinderen voor wie school de enige veilige plek is.

Lieve collega’s,

Vol respect zien we hoe het onderwijsveld en de kinderopvang vanuit grote betrokkenheid de mouwen opstropen om afstandsonderwijs op de kaart te zetten. Kort willen wij met jullie stilstaan bij de kinderen voor wie thuis betekent: “Ik voel me onveilig”.

We kennen allemaal de cijfers over kinderen die leven in moeilijke, onprettige, soms zelfs akelige thuissituaties. Dit komt voor in alle sociale lagen van de bevolking. Regelmatig zijn we hiervan op de hoogte of hebben we vermoedens. De harde realiteit is, dat leed voor leerlingen thuis vaak onzichtbaar blijft. Deze kinderen hebben een flexibiliteit ontwikkeld, vaak vanuit onterechte schaamte, waarmee ze hun situatie uitstekend kunnen verbergen. Zij scheiden twee werelden: “Zo leef ik thuis, zo ben ik op school”. Voor deze kinderen is school vaak de enige veilige plek. Juist voor hen is nu, in deze bizarre tijd, dagelijks contact met school onmisbaar.

Een groot compliment dus voor de teams, die technische obstakels overwinnen en digitale skills vergroten om dagelijks online te gaan voor hun groep. Ondanks storingen op de lijn zit er een grote kracht in de digitale beeldcommunicatie. Elk moment dat jij, als leerkracht, via het scherm de groep letterlijk in beeld ziet, weet jij Op dit moment bied ik al mijn leerlingen thuis een stukje veiligheid”. Je brengt rust in de dag van elk kind, maar vooral dat specifieke kind dat niet graag thuis is.

Voor alle kinderen, maar die in heftige thuissituaties in het bijzonder, is de verbinding met jou als leerkracht, belangrijker dan het onderwijsaanbod zelf. Het gaat om de persoonlijk aandacht. Elk kind, regelmatig ècht even zien en horen is cruciaal voor hun welbevinden en dus hun ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat je als leerkracht dagelijks e-consults moet houden met elk kind. Dat is met de grote groepen ook niet te doen. Wat wel kan, is als team, de verbinding met school realiseren. Samen kinderen een dagritme bieden. Dus: meer veilige(r) momenten. In feite zeg je dan tegen elk kind: Wij, als school, zien jou!”

De animatie Window of tolerance (bron Augeo Foundation) toont wat stress doet met het kinderbrein. Plus de positieve impact van het contact met een vertrouwd gezicht vanuit school.

Alle vindingrijkheid van jullie is fantastisch. Die momenten van contact met de kwetsbare kinderen en ouders zijn om zoveel redenen belangrijk. Wat leren we veel van elkaar in deze tijd. Stay online!

Conny en Simone

Kinderraad 2019

Suggesties uit de praktijk.

Een overzicht van de online momenten geeft de kinderen houvast. Doe het samen, verdeel taken en zet ieders talent in. Kijk wat lukt. Het is nu voor iedereen een pittige tijd en vooral belangrijk te zorgen dat we gezond blijven!

  • Op vaste tijdstippen een de “start van de dag” of een “afronding”, geeft een dag structuur juist voor hen die het keihard nodig hebben. Het is niet ingewikkeld en vraagt weinig voorbereiding. Het grote voordeel: het zorgt ervoor dat je elk kind elke dag ècht even ziet.
  • Laat kinderen verjaardagkaarten of ansichtkaarten voor elkaar maken; of stuur zelf een kaart naar leerlingen. Deel de resultaten op het online platform.
  • Open een babbelbox waar de kinderen met jou en elkaar kunnen kletsen. Ook bij hen komt de huidige situatie flink binnen. Praat er over. Laat ze elkaar tips geven en informeer wat ze nodig hebben. Houd de regie, zodat je ook kinderen die wat stiller of terughoudend zijn goed kunt betrekken bij het gesprek.
  • Zet buiten korte instructiemomenten voor de taal- en rekengebieden, voorlees- en spelsessies op het programma. (Stagiaires en ouders kunnen hier zeker aan bijdragen).
  • Lang niet alle ouders zijn in staat goed met hun kind te spelen, ontberen leesboeken of knutselmateriaal. Het is lastig voor hen de kinderen te helpen bij huiswerkopdrachten. Hun zorgen liggen niet primair bij het realiseren van educatie. Deze ouders hebben goede informatie en een helpende hand vanuit school hard nodig.

Extra info

Veel achtergrondinformatie over toename van kindermishandeling en stress in huis, door deze crisis, vind je op de website van de Augeo Foundation. Deze foundation biedt praktische adviezen en links naar Veilig Thuis, Het Nederlands Jeugdinstituut, de Kinderombudsman, etc.

De Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind hebben samen, specifiek door de schoolsluiting, het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis opgericht. Ze bieden hulp aan kinderen die al bekend zijn bij jeugdzorg, wonend in instellingen en/of AZC’s. Denk aan vouchers voor de nodige middelen voor afstandsonderwijs, toegang tot wifi, laptops, tablets etc. Maar ook spelletjes en spelmateriaal voor binnen en buiten.

NB

Veel besturen worstelen nog met de problemen dat gezinnen geen toegang hebben tot internet, geen computers of laptops bezitten, de kinderen geen goede werkplek hebben en de ouders niet in staat zijn tot hulp. De publicatie in het Parool maakt zichtbaar hoe belangrijk de korte lijnen vanuit school met deze gezinnen, juist in deze periode, zijn. Grote waardering voor al onze collega’s die zo knokken voor deze doelgroep!  “Geen school, meer ongelijkheid: ‘Sommige leerlingen moeten in hun badkamer werken”.

We zijn het zo eens met de oproep van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Circa 15 % van de kinderen blijft, ondanks pogingen vanuit school, onzichtbaar en maken hun opdrachten thuis niet. Dit kan betekenen dat ze het zwaar hebben. Margrite: “Het is niet te zeggen of het moedwil is. Door deze 15 procent eruit te pakken en naar school te laten komen, haal je mogelijk ook de kinderen eruit die het thuis onveilig hebben”. Kinderombudsvrouw: haal kinderen in onveilige thuissituatie naar school, Bron NOS

Een positieve update

Op 30 maart publiceerde het Parool: Duizenden computers voor leerlingen die thuis geen apparatuur hebben “De gemeente Amsterdam geeft 3250 laptops in bruikleen aan leerlingen die niet over een computer beschikken. Daarnaast zijn er 450 internetaansluitingen beschikbaar“. Eén van de mooie initiatieven die kansengelijkheid in het afstandsonderwijs vergroot.

Tekst Simone Leereveld

Copyright Talentenportfolio