Ook de week voor Kerst zijn de scholen open; wel veel kinderen thuis

Is vervroegde Kerstvakantie wel de correcte term?

Op de school waar wij als interim-duo werkzaam zijn gaan we volgende week SAMEN door. Als Team. Iedereen is aanwezig op de gebruikelijke werkdagen en werktijden. Met elkaar stropen we de mouwen op voor onze school, voor onze kinderen.

 • Om een betekenisvolle opvang te bieden aan kinderen die om verschillende redenen niet thuis kunnen zijn.
 • Voor kinderen die thuis zijn van schoolwerk te voorzien.
 • Om analyses en hiatenplannen te maken en Opbrengst Bewust het onderwijsaanbod uit te zetten voor de eerste periode richting de middentoetsen.
 • De daarbij behorende groeps- en individuele (handelings) plannen te schrijven, plus de bijbehorende administratie.
 • Om voor de nieuwe periode een leerrijke omgeving neer te zetten. En daarbij preventief na te denken over hybride- en online onderwijs.
 • We maken tijd voor de (online) werkoverleggen en functioneringsgesprekken.
 • Ontmoeten (online) nieuwe collega’s en sollicitanten
 • Zijn we er voor ouders en kinderen met vragen.
 • Pakken we de kans om (eindelijk) met die specifieke collega zaken te bespreken die al zo lang op de planning staan.
 • Verhuizen met elkaar de groepen die we gaan splitsen en richten de nieuwe lokalen in.
 • En ruimen we, uiteraard, de decemberversieringen op. De veilige afstand, het mondkapje- en zelftest- advies in acht nemend.

Ons team is, met vele andere teams, de komende week hard aan het werk met de vele taken die op de schouders van onderwijsprofessionals rusten; naast het lesgeven. Taken die ons vak maken tot een vak voor zeer veelzijdige en betrokken mensen (waarvan een deel ook de opvang voor de kinderen thuis moeten regelen). Kortom: een vak voor kanjers! Het is een uitdaging, een mooie uitdaging om in deze periode werkzaam te zijn in het onderwijsveld, maar lang niet altijd makkelijk. Voor al onze onderwijscollega’s een diepe buiging en een groot dankjewel.

Voor later: een heel mooie, welverdiende – en beslist niet vervroegde- Kerstvakantie,

Conny en Simone, partners “Interim met Impact”

December 2021, tekst Simone Leereveld

Copyright Talentenportfolio