Collegatrainers leveren waardevolle input en feedback.
Met elkaar en bovenal door de inzet en betrokkenheid van deelnemers beleven ook wij Gouden Momenten.

Onderwijs waarbij je leert door te (be)leven. We delen ons plezier, ons talent & onze creativiteit in ’t onderwijs mèt ’t onderwijs.

Gijs Nolet

Gijs Nolet

Gijs Nolet

Directeur Primair Onderwijs & Onderwijsadviseur

Foto: Studiedag Kindcentrum de Brede Reus Amsterdam

Conny Grotendorst

Conny Grotendorst

Onderwijsadviseur, Co-Interim met Impact & Mindfullness coach

Foto: Tweedaagse Brede School Korsbreijer Weesp.

Noemi Berkowitz

Noemi Berkowitz

Orthopedagoog, Schoolpsycholoog & Onderwijsadviseur

Foto: Traject Kindcentrum de Hoven Rosmalen.