Collegatrainers leveren waardevolle input en feedback.
Met elkaar en bovenal door de inzet en betrokkenheid van deelnemers beleven ook wij Gouden Momenten.

Onderwijs waarbij je leert door te (be)leven. We delen ons plezier, ons talent & onze creativiteit in ’t onderwijs mèt ’t onderwijs.

Gijs Nolet

Gijs Nolet

Gijs Nolet

Directeur & Voorzitter Raad van Toezicht Primair Onderwijs, Onderwijsadviseur

Foto: Studiedag Kindcentrum de Brede Reus Amsterdam

Conny Grotendorst

Conny Grotendorst

Partner Interim met Impact, Onderwijsadviseur, Mindfulness Coach

Foto: Brochure. Opdrachten voor o.a PCOU Willibrord, STWT & Blick op Onderwijs

Neomi Berkowitz

Neomi Berkowitz

Orthopedagoog, Schoolpsycholoog & Onderwijsadviseur

Foto: Traject Kindcentrum de Hoven Rosmalen.