Breek er eens uit voor ’n creatieve boost naar sterke educatie

Doe eens met elkaar totaal iets anders. Een praktijkvoorbeeld met tips en tools voor een dag teambuilding vol waardevolle educatie.

Diepgang in een teamuitje. Naast onderling plezier mooi onderwijs voor de kinderen realiseren. Daar kozen deelnemers voor die een kanotocht met BBQ verruilden om met TalentenPortfolio aan de slag te gaan met museumopdrachten.

Waarom?

  • Nieuwe boost creativiteit

    Elk team heeft af en toe een extra boost creativiteit nodig voor nieuwe thema’s en/of projecten. Niet altijd geven zoekmachines of kant en klaar producties voldoende inspiratie. De oplossing: stap de school uit en letterlijk een nieuwe wereld in.

  • Als jij de school uitgaat, breng jij voor jouw leerlingen de wereld naar binnen

    Nieuwe educatie ontstaat wanneer je met elkaar iets onderneemt wat je nog nooit hebt gedaan. Een molen opzeilen; een concertbezoek, beton storten, je laten rondleiden door daklozen in Amsterdam*…

  • Waarachtig ontmoeten: MIXEN

    Bij gebruikelijke teamuitjes zoek je vooral die collega’s op met wie het klikt. Stel de groepen zo samen dat mensen die elkaar op werkvloer minder treffen samen actief zijn. Vanuit een veilige setting kennismaken en nieuwe, ook professionele, kanten van elkaar ontdekken.

“De Leerkracht en zijn muze*”

De museumopdracht. Hoe zag het er uit?

Deelnemers vanuit school en IKC gingen op stap naar een voor hen wat verder gelegen stad (dus niet waar je de nieuwe schoenen voor je kind koopt). Vooraf organiseerden we toegangskaarten van musea en tentoonstellingen. Zeer gevarieerd van hedendaagse kunst en de oudheid tot en met techniek en voeding. We verzamelden op een treinstation waar op het perron een korte gezamenlijke introductie was (zie kopje Be Positive). Onderweg werden de groepen samengesteld en koos elke groep voor een museum dan wel tentoonstelling. Ook bij deze keuze gold het advies: zoek samen iets dat jullie niet (goed) kennen.

Op de bestemming aangekomen ging men op weg met genummerde enveloppen met daarin gerichte opdrachten. De opdrachten waren gemaakt naar de wensen en speerpunten van de school. De slotopdracht luidde: “bekijk het educatieve aanbod van het museum en onderzoek wat jij van waarde voor jouw kinderen vindt”.

Met nieuwe input (onderbroken door koffie uiteraard) kwamen de deelnemers aan het eind van de ochtend bijeen op een ludieke stadsplek voor de lunch in picknickvorm. Wandelend naar deze plek bleek een prima moment voor de reflectieopdracht en de voorbereiding van een pitch waarmee de eerste educatieve ideeën werden gepresenteerd.

Ludieke werkplek

Voor een pitch zijn stadslocaties perfect. De respons van omstanders (studenten, ouderen, verbaasde toeristen) leveren werkelijke nuttige inbreng, leuke gesprekken en zelfs applaus op. De haringkar op de Singel in Amsterdam en het Van Der Werfpark in Leiden zijn aanraders.