1 + 1 = 3 Designers-duo van Studio Drift inspireert, biedt stof tot nadenken en zet aan tot DOEN

Lonneke Gordijn en Ralph Nauta designers van Studio Drift presenteren vanuit gezamenlijke “kracht” hun weergaloos mooie (vind ik!) multidisciplinaire overzichtstentoonstelling Coded Nature in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Zowel hun kunst als hun co-leiderschap ervaar ik als waardevolle inspiratie binnen educatie en verantwoord ondernemen.

NAZOMEREN IN OKTOBER & WAARNEMEN ZONDER OORDELEN

Op bezoek bij een IKC blijf ik hangen bij de peuters. Deze zomerse oktoberdag staan de schuifdeuren van het speellokaal naar buitenplein wijd open. Kinderen (2-4 jr) huppelen van binnen naar buiten en genieten van hun moment vrij spelen. Onbewust schenken ze mij en hun leid(st)ers een serie waardevolle blueprints. Wat we van ukkepukken kunnen leren

Breek er eens uit voor ’n creatieve boost naar sterke educatie

Een praktijkvoorbeeld met tips en tools voor een dag teambuilding vol waardevolle educatie. Diepgang in een teamuitje. Naast onderling plezier mooi onderwijs voor de kinderen realiseren. Daar kozen deelnemers voor die een kanotocht met BBQ verruilden om met TalentenPortfolio aan de slag te gaan met museumopdrachten.

Meten is weten

Kracht van de rekenkunst: Exploreren

Rekenen = Beleven. Met kinderen uit de bovenbouw ging ik een sportief rekenavontuur aan. Een verslag uit de praktijk.

Voor veel kinderen bleven bepaalde redactiesommen ingewikkeld ondanks gevarieerd aanbod en veelvuldige oefening. Verhoudingen, percentages & gemiddelden, plus de verwerking in verschillende staaf en cirkeldiagrammen, leidden tot gezucht en gesteun. Ik koos de oplossing in “BELEVING” en nam de groep mee het park in. Waar ik hen een sport & spelcircuit aanbood en zij de (groeps)opdracht kregen diverse sportieve resultaten te noteren. De stopwatch en het meetlint waren belangrijke materialen binnen dit circuit, waarin elk kind actief was. Fanatiek met sport met spel. Als ware registeraccountant nauwkeurig met meten van looptijden, afstanden en het tellen van scores.

Kinderen: creatieve oplossers dynamisch op weg naar resultaat

Na afloop kregen de kinderen, eveneens in groepen, rekenkundige vragen rondom de genoteerde scores plus het verzoek de uitkomsten te verwerken in een tabel, diagram dan wel schema. Kortom een door hun zelf ontwikkelde “tool” om verslag te doen van hun berekeningen m.b.t. verhoudingen, percentages & gemiddelden.

Tumultueus werd er gepuzzeld rondom vragen als: “Hoeveel jongens springen verder dan meisjes” en: “wat is het hardloopgemiddelde van de klas op de 100 meter?”
Inventief en hulpvaardig ontwierpen en kleurden de kinderen een registratie van hun bevindingen. Daar kwamen ze: de cirkels, tabellen en staafdiagrammen, waarmee elke groep keurig hun uitkomsten presenteerden.

Ik kan het zelf

Bijzonder van dit traject was het eigenaarschap van de kinderen. Het vinden, delen en ontwikkelen van kennis en talenten kwam uit henzelf. Ik faciliteerde slechts de werkvormen en wees ze gaandeweg op de bereken- en notitiewijzen die de rekenmethode aandroeg. Noch verhoudingen, percentages en procenten; noch staaf- en cirkeldiagrammen, waren langer lastige issues.De methodische toets die volgde, bewees dat wat ze leerden succes opleverde!

 

Meten maakt vreedzaam

Gezien deze ervaring deel ik heel graag het plan van een bovenbouwleerkracht en deelnemer aan een studietraject vanuit Talentenportfolio. Vanuit zijn passie voor sport en belangstelling voor metriek presenteerde hij, n.a.v. een opdracht, concrete vertaalslagen naar zijn groep. Ook hij koos voor een rekenroute middels “beleving” maar ging een stap verder door het te koppelen aan vreedzame opvoeding.

Zijn leerlingen kregen de opdracht de volgende zaken op eigen wijze te gaan oplossen, waarbij hij geleidelijk de methodische instructie aanbood.

  • Welke ruimte heb jij in de klas?
  • Welke ruimte heb jij op het schoolplein?
  • Welke ruimte in de klas heb jij nodig en welke op het plein?
  • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen die ruimte te geven die hij nodig heeft?

Prachtig! Hier draagt metriek zelfs bij aan het pedagogische klimaat. Zijn idee realiseert met èn voor kinderen een avontuur dat niet alleen rekenvaardigheden vergroot maar bovendien handvatten aanreikt tot het samen leren en samen (be)leven in school. Groot compliment aan deze rekenmeester!

Praktijktip

Zoek kansen in koken, bouwen en ontwerpen. Wat kun je doen met gegevens vanuit sportdagen en gymnastieklessen? Laat kinderen de kracht van de rekenkunst exploreren!

Filmtip

Caine’s Arcade

Leestip

Lees ook ons aftrap blog van dit schooljaar “Nettenbouwers” en schrijf je in voor online updates ( max 4 x per jaar).

Copyright Simone Leereveld
Initiatiefnemer & ontwikkelaar Talentenportfolio