Profileren van de school, transparant maken van talenten & talentonwikkeling leerlingen.