Teambuilding: versterken van dialoog en samenwerking tussen onderwijsteam en opvang. Werken aan identiteit en visie.