Zet de leerlingen op het puntje van hun stoel

“Samen aan de slag voor Gelijke Kansen voor elk kind”

Naar aanleiding van de documentaire Klassen worden er, door Omroep Human en div. partners, in het hele land meet-ups georganiseerd. Doel: op weg naar meer gezamenlijke daadkracht rondom het vraagstuk Kansen(on)gelijkheid. Op 1 februari trapte Flevoland af met zo’n 125 deelnemers.

We delen enkele ideeën, bevindingen en voorwaarden met betrekking tot het thema: INTRINSIEKE MOTIVATIE.

Ik stap op de fiets naar school omdat ….

Leerplezier! Om kinderen intrinsiek gemotiveerd te houden, dan wel te maken, is er één grote voorwaarde: mooi en betekenisvol onderwijs van hoge kwaliteit. Bied onderwijs, waarin je de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt. Daag ze uit en maak ook de noodzaak duidelijk om ook lastige onderwerpen op te pakken. Stel jezelf steeds de vraag:” Wat heeft dit kind op dit moment van mij nodig?”

 Ik ben geen niveau; ik ben ik en ik leer

Stel niet alleen hoge verwachtingen aan kinderen, maar eveneens aan leerkrachten en leidinggevenden. Daar waar kansenongelijkheid speelt zijn leerkrachten met pedagogische en didactische competenties cruciaal. Bevlogen onderwijsmakers die, omgevingsbewust en met een open houding, lerend blijven. Onderwijskundig vakmanschap maakt het beroep leerkracht ook zo boeiend. Geloof in jouw vakmanschap. Denk zelf (en samen!) na over jouw/jullie onderwijsaanbod, los van methoderoutes, toetskalenders, toetsvormen, hypes en (wellicht vooringenomen) verwachtingen van de inspectie. Sta met elkaar sterk voor jullie onderwijs.

Durf, zeer bewust, keuzes te maken. Is, bijvoorbeeld, de cito rekentoets te talig voor jouw kinderen? Ga in gesprek en op zoek naar een passender toetsvorm. Het gaat tenslotte om het meten van de rekenvaardigheden, niet die van begrijpend lezen.

Bij huisbezoek word ik altijd ontvangen met een tafel vol lekkernijen

Maak oprecht kennis met jouw kinderen, ouders en de wijk waarin zij wonen, werken en spelen. Focus de aandacht op kansen. Formuleer een vertrekpunt en werk samen aan een onderwijsvisie. Deze onderwijsvisie is de smeerolie van alles wat je in school onderneemt. IJk, herijk en werk met elkaar aan wat WERKT.

Waar mijn wieg staat, mag niet bepalend zijn voor wat jij van mij verwacht

Elk kind wil van nature leren en zich ontwikkelen, ongeacht afkomst/achtergrond. Onderken het verschil tussen begaan zijn mèt en het waarachtig zien van elk kind. Neem elk kind serieus en neem dat mee in het onderwijsaanbod. Durf de lat hoog te leggen, laat ze dromen en sluit aan bij wat hen beweegt. Stel regelmatig vragen als:”Wat wil je leren? Hoe stel jij je toekomst voor?” Betrek ze bij de invulling van projecten, vieringen, werkvormen en de keuze van een werkplek. Bied ze middelen waarmee hun betrokkenheid zichtbaar wordt. Denk aan kindgesprekken, portfolio’s, een kinderraad, groepsvergaderingen, groepsplacemats .

Dankzij tegenwind kan ik vliegen

Denk en handel in kansen. Blijf in jouw onderwijsaanbod naar mogelijkheden zoeken die jouw kinderen perspectief bieden. Begin met kleine stapjes. Kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben. Deel jouw ervaringen met collega’s en leer van elkaar.

A teacher effects eternity; you can never tell where his influence stops“, Henry Adams

Met een bus vanuit Kanaleneiland naar de Erasmusuniversiteit. Met groep 8 in de collegebanken.

Het belang van rolmodellen, het benutten van de wijk en het bieden van perspectief middels het vergroten van de leefwereld van kinderen beschreven wij al in eerdere blogs. Van de driehoek Δ ‘school-kind-ouders’ naar de vierhoek ‘school-kind-ouders-de wijk’. Niemand kan beter toekomstperspectief bieden dan een rolmodel uit de eigen wijk. Laat de verhalen horen van de weg die de lokale ondernemer, tandarts, gymmeester bewandelden en maak aan jouw kinderen daarmee zichtbaar dat hun toekomstdromen binnen bereik liggen.

Alweer ruim 10 jaar terug, startte het initiatief Talentenportfolio met dit filmfragment. Elk kind op eigen wijze laten “hoogvliegen”, is elke dag dè drijfveer.

Ook bijdragen aan een meet-up “Klassen” in jouw provincie? Bekijk de flyer

2021

Tekst Simone Leereveld

Copyright Talentenportfolio